Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Tämä sanoma lähtenyt Suomen kaikille piispoille 20.10.2010:

Tämä on Kaikkivaltiaan Jumalan Pyhä Sana:
3 Moos.18: "ÄLÄ MAKAA MIEHENPUOLEN KANSSA, NIINKUIN NAISEN KANSSA MAATAAN, se on  JUMALALLE  KAUHISTUS. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on ILJETTÄVYYS. ÄLKÄÄ SAASTUTTAKO ITSEÄNNE MILLÄÄN NÄISTÄ, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne. Ja maa tuli SAASTAISEKSI  JA MINÄ KOSTIN SILLE SEN PAHAT TEOT, niin että maa oksensi ulos asujamensa. SENTÄHDEN NOUDATTAKAA MINUN KÄSKYJÄNI JA SÄÄDÖKSIÄNI, ÄLKÄÄKÄ MITÄÄN NÄISTÄ KAUHISTUKSISTA TEHKÖ, älköön maassa syntynyt, älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne  -sillä kaikkia näitä KAUHISTUKSIA ovat tehneet tämän maan asukaat, jotka olivat ennen teitä, niin että MAA TULI SAASTAISEKSI -ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä. SILLÄ JOKAINEN, JOKA TEKEE MINKÄ TAHANSA NÄISTÄ KAUHISTUKSISTA, HÄVITETTÄKÖÖN KANSASTANSA, KAIKKI JOTKA SEMMOISTA TEKEVÄT. SENTÄHDEN NOUDATTAKAA MINUN MÄÄRÄYKSIÄNI, ETTETTE SEURAISI NIITÄ KAUHISTUTTAVIA TAPOJA, joita on seurattu ennen teitä, ETTETTE SAASTUTTAISI ITSEÄNNE NIILLÄ. MINÄ OLEN HERRA TEIDÄN JUMALANNE !!"
 
3 Moos. 20:13 : "JOS JOKU MAKAA MIEHENPUOLEN KANSSA, NIINKUIN NAISEN KANSSA MAATAAN, HE TEKEVÄT MOLEMMAT KAUHISTUKSEN; HEIDÄT RANGAISTAKOON KUOLEMALLA, HE OVAT VERIVELAN ALAISET."
 
1 Kor.6:9 : " VAI ETTEKÖ TIEDÄ, ETTEIVÄT VÄÄRÄT SAA PERIÄ JUMALAN VALTAKUNTAA ? ÄLKÄÄ EKSYKÖ. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä MIEHIMYKSET(=kreik. arsenokoiteen - arsenokoites = HOMOSEKSUAALI), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristyuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.
 
Room. 1:17-28: "Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta". Sillä Jumalan VIHA ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisen
JUMALATTOMUUTTA JA VÄÄRYYTTÄ vastaan, niiden jotka pitävät TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä Hänen näkymätönn olemuksensa, Hänen Iankaikkinen Voimansa ja Jumalisuutensa ovat, kun niitä Hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he VAIKKA OVAT TUNTENEET JUMALAN, EIVÄT OLE HÄNTÄ JUMALANA KUNNIOITTANEET, EIVÄTKÄ KIITTÄNEET, VAAN OVAT AJATUKSILTANSA  TURHISTUNEET JA HEIDÄN YMMÄRTÄMÄTÖN SYDÄMENSÄ ON PIMENTYNYT. KEHUESSAAN VIISAITA OLEVANSA HE OVAT TYHMIKSI TULLEET JA OVAT KATOAMATTOMAN JUMALAN KIRKKAUDEN MUUTTANEET KATOAVAISEN IHMISEN JA LINTUJEN JA NELIJALKAISTEN JA MATELEVAISTEN KUVAN KALTAISEKSI. SENTÄHDEN JUMALA ON HEIDÄT; HEIDÄN SYDÄMENSÄ HIMOISSA, HYLJÄNNYT SAASTAISUUTEEN, HÄPÄISEMÄÄN ITSE OMAT RUUMIINSA, NUO JOTKA OVAT VAIHTANEET JUMALAN TOTUUDEN VALHEESEEN JA KUNNIOITTANEET JA PALVELLEET LUOTUA ENEMMÄN KUIN LUOJAA; JOKA ON YLISTETTY IANKAIKKISESTI, AMEN.
 
SENTÄHDEN JUMALA ON HYLJÄNNYT HEIDÄT HÄPEÄLLISIIN HIMOIHIN; SILLÄ HEIDÄN NAISPUOLENSA OVAT VAIHTANEET LUONNOLLISEN YHTEYDEN LUONNONVASTAISEEN; SAMOIN MIESPUOLETKIN, LUOPUEN LUONNOLLISESTA YHTEYDESTÄ NAISPUOLEN KANSSA, OVAT KIIMOISSAAN SYTTYNEET TOISIINSA JA HARJOITTANEET, MIESPUOLET MIESPUOLTEN KANSSA, RIETTAUTTA JA VILLIINTYMISESTÄÄN SAANEET ITSEENSÄ SEN PALKAN; MIKÄ SAADA PITI. JA NIINKUIN HEILLE EI KELVANNUT PITÄÄ KIINNI JUMALAN TUNTEMISESTA, NIIN JUMALA HYLKÄSI HEIDÄT KELVOTTOMAN MIELENSÄ VALTAAN, TEKEMÄÄN SOPIMATTOMIA:"
 
Juuda 7: " SAMOIN KUIN SODOMA JA GOMORRA JA NIIDEN YMPÄRILLÄ OLEVAT KAUPUNGIT, JOTKA  SAMALLA TAVALLA KUIN NEKIN HARJOITTIVAT HAUREUTTA JA EKSYIVÄT LUONNOTTOMIIN LIHANHIMOIHIN, OVAT   V A R O I T T A V A N A   ESIMERKKINÄ, KÄRSIESSÄÄN  I A N K A I K K I S E N   T U L E N   R A N G A I S T U S T A".
 
1 Moos.19:24-25: "JA HERRA ANTOI SATAA SODOMAN JA GOMORRAN PÄÄLLE   T U L I K I V E Ä   J A   T U L T A   HERRAN TYKÖÄ TAIVAASTA. JA HERRA   H Ä V I T T I   NÄMÄ KAUPUNGIT, YNNÄ KOKO LAKEUDEN SEKÄ KAIKKI NIIDEN KAUPUNKIEN ASUKKAAT JA MAAN KASVILLISUUDEN".
 
2.Piet. 2:6: "JA HERRA POLTTI POROKSI SODOMAN JA GOMORRAN KAUPUNGIT JA TUOMITSE SEN HÄVIÖÖN, ASETTAEN NE   V A R O I T U K S E K S I   NIILLE, JOTKA VASTEDES JUMALATTOMASTI ELÄVÄT".
 
Luuk. 17:1-2: " JA HÄN SANOI OPETUSLAPSILLENSA:"MAHDOTONTA ON,  ETTÄ VIETTELYKSET JÄISIVÄT TULEMATTA; MUTTA VOI SITÄ,  JO N K A    K A U T T A   NE TULEVAT !   HÄNEN OLISI PAREMPI, ETTÄ   M Y L L Y N K I V I    P A N T A I S I I N   H Ä N E N    K A U L A A N S A     J A   H Ä N E T   H E I T E T E T T Ä I S I I N   M E R E E N ".
 
 
NÄIN SANOO HERRA.
TÄMÄ ON KAIKKIVALTIAAN JUMALAN PYHÄÄ, VÄÄRENTÄMÄTÖNTÄ SANAA, SUORAAN HÄNEN SUUSTAAN HÄNEN VALTAISTUIMELTAAN MUISTIIN KIRJOITETTUNA PYHÄÄN RAAMATTUUN. NÄMÄ OVAT VAKAVIA VAROITUKSEN SANOJA JA NÄMÄ LÄHTEVÄT TEILLE JOKAISELLE SUOMEN PIISPALLE VIIMEISINÄ VAROITUKSINA JA KEHOITUKSENA KÄÄNTYÄ ELÄVÄN JUMALAN PUOLEEN SEKÄ OTTAA VAARIN HÄNEN SANASTAAN. TE SUOMEN PIISPAT, JOTKA SORVAATTE JUMALAN PYHÄÄ SANAA, OMIEN MIELTYMYKSIENNE JA HIMOJENNE MUKAAN, TULETTE JOKA´AINOA ITSEKUKIN OMALLA SUULLANNE VASTAAMAAN JOKAISESTA SANASTA PYHÄN JUMALAN EDESSÄ. SILLOIN TEILLÄ EI OLE PUOLUSTAJAA; EI TÄTÄ SYNTISTÄ KANSAA, JOKA HEKUMOI RIETTAUKSIEN KESKELLÄ. JOLLEKIN TEISTÄ JUMALA ON PUHUNUT, MUTTA
SINÄ ET IHMISPELON TAKIA TOTTELE HERRAN PUHETTA! JOKAISELLE TEISTÄ ON ANNETTU SUURI VASTUU: TEIDÄT ON KUTSUTTU JULISTAMAAN JUMALAN SANAA, NIINKUIN SE ON PYHÄÄN RAAMATTUUN KIRJOITETTU, MUTTA NYT TE JOHDATATTE SATOJATUHANSIA IHMISIÄ SUORAAN IANKAIKKISEEN HELVETTIIN JA KADOTUKSEEN. TE ANNATTE TÄLLE KANSALLE ELÄMISEN MALLIN, MUTTA ELLEI TÄMÄ KANSA TUNNISTA SYNTEJÄÄN JA TEE PARANNUSTA  HOMOUDEN RIETTAUKSISTA SE TULEE HUKKUMAAN. JUMALA EI ANNA PYHÄÄ SANAANSA VÄÄRISTELTÄMÄN EIKÄ PILKATTAVAN. JUMALAN MITTA ON  TULOSSA TÄYTEEN. TE SUOMEN PIISPAT,NYT TEILLÄ ON VIIMEINEN AIKA POLVISTUA ELÄMÄN JUMALAN EDESSÄ, NÖYRISTYÄ KATUMUKSEEN JA SANOUTUA IRTI NÄISTÄ LAUSUNNOISTA JA KAUHEUKSISTA.  JOKAINEN, JOKA TEISTÄ NÄIN TEKEE JA OTTAA JEESUKSEN TODELLISESTI JA VAKAVASTI VASTAAN SYDÄMEENSÄ JA ELÄMÄÄNSÄ, ELÄVÄNÄ VAPAHTAJANA, TUNNISTAEN SYNTINSÄ KATUMUKSESSA
USKOEN JUMALAN PYHÄÄN SANAAN NIINKUIN SE ON KIRJOITETTU, HÄN SAA ARMON. MUTTA, JOKA EI NÄISTÄ JUMALAN VAROITUKSISTA VÄLITÄ, VAAN JOHTAA TÄTÄ KANSAA OMALLA ESIMERKILLÄÄN HYLJÄTEN JUMALAN SANAN TOTUUDEN HOMOSEKSUAALISUUDESTA, TULEE ITSE ELÄVÄN JUMALAN EDESSÄ TILILLE JOKAISESTA IHMISSIELUSTA, JOKA ON TEIDÄN TÄHTENNE KADOTUKSEEN JOUTUNUT. TÄMÄ ON  VAKAVA VAROITUKSEN SANA TEILLE SUOMEN PIISPAT. TE OLETTE NYT TIETOISIA JUMALAN SANAN KAUTTA JA ITSE OLETTE JATKOSSA VASTUUSSA TÄSTÄ KANSASTA. TEIDÄN ESIMERKKIÄNNE SEURATAAN, TE ANNATTE TÄLLE KANSALLE ELÄMISEN MALLIN.
VIELÄ MUUTAMA HETKI NIIN JEESUS NOUTAA OMANSA- NE JOTKA OVAT OLLEET KAIKESSA KUULIAISIA JA USKOLLISIA HÄNELLE. VOI NIITÄ, JOTKA EIVÄT OLE NÄIDEN JOUKOSSA, HEILLÄ ON IKUINEN ITKU JA HAMMASTEN KIRISTYS. MUTTA HERRA EI JÄTÄ RANKAISEMATTA SUOMEN KANSAA, ELLEI SE TULE TEKEMÄÄN PARANNUSTA. JUMALA ON ANTANUT POIKANSA JEESUKSEN GOLGATAN RISTILLE, ETTÄ SUOMEN KANSALLA, JOKAISELLA IHMISELLÄ OLISI MAHDOLLISUUS PELASTUKSEEN JA PERIÄ IANKAIKKINEN ELÄMÄ, MUTTA PALJON ON NIITÄ JOILLE TÄMÄ EI KELPAA. JUMALA RAKASTAA JOKAISTA IHMISLASTA, MUTTA HÄN VIHAA SYNTIÄ !
JUMALAN VIHAA SYNTIÄ SUOMEN KANSASSA ENNENKAIKKEA HOMOSEKSUAALISEN LAINSÄÄDÄNNÖN JA ABORTTILAIN MYÖTÄ. TE SUOMEN PIISPAT, KANSANEDUSTAJAT JA PÄÄTTÄJÄT OLETTE VASTUUSSA SIITÄ KUINKA JUMALA VOIMALLISELLA TAVALLA RANKAISEE TÄTÄ MAATA ! TE VETOATTE LÄHIMMÄISENRAKKAUTEEN, MUTTA KUKA ON RAKASTANUT MINUA, SANOO HERRA KAIKKIVALTIAS. MINÄ OLEN LÄHETTÄNYT POIKANI GOLGATAN RISTILLE, ETTÄ JOKAINEN TEISTÄ VOISI PELASTUA. TE RAKASTATTE ENEMMÄN IHMISTÄ JOKA MURHAA, TAPPAA, TEKEE HUORIN, MUTTA MINUA TE ETTE RAKASTA. ONKO SUUREMPAA RAKKAUTTA, KUIN ETTÄ OLEN ANTANUT POIKANI TEIDÄN JOKAISEN PUOLESTA. JOS TE RAKASTAISITTE MINUA, NIIN TE PITÄISITTE MINUN KÄSKYNI JA NOUDATTAISITTE MINUN SANAANI. KERRAN TE JOKAINEN TULETTE HUOMAAMAAN, ETTÄ MINUN SANANI ON AINOA OIKEA JA TOTUUS TÄSSÄ MAAILMASSA. MUTTA VOI HEITÄ JOTKA EIVÄT TÄHÄN USKO. HE OVAT HELVETINKUILUN PARTAALLA, MUTTA HE VOIVAT NOUSTA SIITÄ OTTAMALLA VAARIN MINUN SANASTANI. VOI HEITÄ, JOTKA EIVÄT SITÄ TEE; VOI HEITÄ  !!! MUTTA NE, JOTKA OVAT PESSEET ITSENSÄ KARITSAN VERESSÄ ÄLKÄÄ PELJÄTKÖ; ÄLKÄÄ KATSOKO KAUHULLA SITÄ MITÄ TULEE TAPAHTUMAAN. SILLÄ KAIKEN TÄMÄN ON TAPAHDUTTAVA, SEN JÄLKEEN TULEE HERRA JA NOUTAA OMAT USKOLLISET PALJELIJANSA IKUISEEN ILOON. HERRA TULEE VAIKEUKSIENKIN AIKANA VARJELEMAAN TEITÄ YLILUONNOLLISELLA TAVALLA, KUN VAAN OLETTE USKOLLISET JA HALUATTE SEURATA HÄNTÄ. !!!  OTTAKAA SUOMEN PIISPAT NYT VASTAAN TÄMÄ VAROITUKSEN SANA !!! HERRA ON TEILLE SUOMEN PIISPAT PUHUNUT, OTATTEKO TE VASTUUN SIITÄ. ETTÄ SUOMEN KANSA HUKKUU. ?
MUISTAKAA AIKA ON LYHYT, OTTAKAA MINUN PYHISTÄ SANOISTANI VAARIN, MUUTEN TÄTÄ KANSAA KOETTAVAT VAIKEUDEN JA TUSKAN AJAT  !!!

valkeus.suntuubi.com
Matti Räty, Espoo

©2019 VALKEUS - suntuubi.com